ဖုန်း

နည်းပညာ

စျေးနှုန်း

Htwettoe

စိတ်ကြိုက်

စာရင်းသွင်းမည်

ဝန်ဆောင်မှုများ အပြည့်အဝသုံးနိုင်ရန် အခမဲ့စာရင်းသွင်းပါ (သို့မဟုတ်) အကောင့်ဝင်ပါ။

ယနေ့ ၂၈-၁၁-၂၀၂၂

Htwettoe

ထွက်တိုး

ဉာဏ်စမ်း

တီစွန့်ပစ်ရည်၏ pH မှာ ၈.၅ ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီးရေဖြင့် မရောစပ်ဘဲ သီးနှံပင်ကို ဖျန်းခြင်းဖြင့်-------- ဖြစ်စေသည်။
htwettoe
(၁) အပင်ကို လောင်စေသည်။
(၂) အပင်ကို ပုံမှန်ထက် အားကောင်းစေသည်။
(၃) အပင်ကိုလောင်ကျွမ်းမှု မရှိပါ။
၂၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂ သတင်း